دانشجو
100،000 تومان سالیانه
عضویت دانشجویی در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فارغ التحصیل
200،000 تومان سالیانه
عضویت فارغ التحصیلان در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

شرح خدمات برای کلیه سطوح

  • دریافت کارت عضویت الکترونیک
  • دریافت رایگان خبرنامه انجمن
  • ۲۰ درصد تخفیف در هزینه ثبت نام کنگره های ۲ سالانه انجمن
  • ۵۰ درصد تخفیف در هزینه ثبت نام تورهای گردشگری ارائه شده توسط کنگره ۲ سالانه انجمن در مدت زمان اجرای کنگره
  • تخفیف حد اقل ۲۵ درصدی در هزینه ثبت نام در کارگاههای اقماری کنگره های ۲ سالانه انجمن
  • تخفیف ۲۵ درصدی در هزینه “داوری سریع مقالات” در “مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران” وابسته به انجمن
  • برخورداری از فرصتهای مطالعاتی و حمایتهای مالی انجمن های بین المللی همکار.
  • تخفیف در هزینه فعالیتهای تبلیغی در انجمن و وبگاههای مرتبط برای اعضا (مانند تبلیغ برای کتاب ها، شرکت های دانش بنیان و فراخوان همکاریهای علمی.
  • برخورداری از حمایتهای مالی و جوایز انجمن در کنگره های ۲ سالانه انجمن شامل جایزه استاد گیتی، جایزه استاد سندگل، جایزه استاد معتمدی، جایزه استاد بهزادی و سایر جوایز.