انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- اخبار انجمن
شیوه نامه برخورداری از مزایای عضویت در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۲ | 
 با سلام،  
           
در راستای ساماندهی و روزآمد نمودن نحوه عضویت و ارائه تسهیلات به اعضای انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران شیوه نامه پیوست، توسط هیئت مدیره انجمن تدوین شده است.جهت صدور کارت عضویت و برخورداری از تسهیلات مندرج در شیوه نامه، خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت دو سال اخیر 96 و 97 اقدام فرمایید.


شماره حساب: 143373169 بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


شماره کارت انجمن: 5859837000833620 به نام انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


مبلغ حق عضویت سالیانه برای دانشجویان 600000  ریال و برای اعضای هیئت علمی 1200000 ریال است.


خواهشمند است پس از واریز، تصویر رسید واریزی را به ایمیل انجمن ارسال فرمائید.
                                                                     

با تقدیم احترام

دکتر محمد سیاح
خزانه دار انجمن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.60.287.fa
برگشت به اصل مطلب