انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- اخبار انجمن
انتخابات هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
انتخابات هیات مدیره انجمن

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان عضویت در بیست و سومین دوره هیات مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران می رساند با توجه به برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن در بهمن ماه سال جاری در چابهار، و با توجه به آیین نامه جدید انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، جهت ثبت نام به عنوان کاندیدای هیات مدیره، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ٣۰ دی ماه ١٣٩٦ مدارک مورد نیاز و فرم تکمیل شده ثبت نام (پیوست فراخوان) را به پست الکترونیک انجمن phyphair@gmail.com ارسال نمایند. 
تذکر مهم: بر اساس تبصره
١ ماده ٨ آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، کمیته انتخابات انجمن، تقاضای آن دسته از متقاضیانی که مدارک مورد نیاز را بصورت کامل و یا در مهلت قانونی و معین ارسال ننموده اند، بررسی نخواهد کرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کاندیدای عضویت در بیست و سومین دوره هیات مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
شرایط کاندیداتوری
فرم ثبت نام کاندیدای عضویت در بیست و سومین دوره هیات مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
قالب پیشنهادی رزومه نامزدهای عضویت در هیات مدیره انجمن علمی
قالب پیشنهادی برنامه نامزدهای عضویت در هیات مدیره انجمن علمی

با احترام
کمیته برگزاری انتخابات

١١ دی ماه ١٣٩٦ 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.60.262.fa
برگشت به اصل مطلب