انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- موزه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
دکتر عبدالله شیبانی و فیزیولوژی در دانشگاه تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۹ | 
 

Img
عکسی از استادان گروه فیزیولوژی دانشگاه تهران. از راست به چپ: دکتر هوشنگ فرمند، دکتر سید علی حائری روحانی، دکتر عبدالله شیبانی و دکتر حوری سپهری.
دکتر عبدالله شیبانی و فیزیولوژی در دانشگاه تهران
دکتر عبدالله شیبانی از اولین استادان دانشگاه تهران و بنیان­گذار گروه فیزیولوژی دانشگاه تهران هستند. ایشان جزء دومین گروه دانشجویان اعزامی به فرانسه بودند که پس از تحصیل در دانشگاه سوربون با اخذ دکترای علوم طبیعی به ایران بازگشتند. ایشان به عنوان دانشیار در دانشسرای عالی و سپس دانشکده علوم دانشگاه تهران فعالیت آموزشی خود را در زمینه فیزیولوژی در ایران آغاز کردند و بنیانگذار یکی از اولین آزمایشگاههای تحقیقاتی فیزیولوژی هستند. ایشان در سال 1379 چشم از جهان فرو­بستند.
گاه­شمار زندگی علمی دکتر عبدالله شیبانی:
  • 1315 معاون دانش­سرای عالی و دانشکده علوم
  • 1320 رتبه استادی دانشگاه تهران
  • 1323 اخذ کرسی استادی فیزیولوژی جانوری
  • 1327 ریاست دانشکده علوم دانشگاه تهران
  • 1342 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
  • 1347 استاد ممتاز دانشگاه تهران
  • 1350 ریاست دانشکده علوم دانشگاه تهران
  • 1357 ریاست دانشگاه تهران

Img
 Img

Img

تابلوی قدیمی آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری دانشگاه تهران

تمثیل ساخته شده از دکتر شیبانی توسط یکی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دکتر عبدالله شیبانی


Img

Img

Img

تابلوی آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه تهران که توسط دکتر شیبانی طراحی شده است. در این تابلو نام شش دانشمند شهیر مشاهده می شود. 1- زکریای رازی 2- ابن سینا 3- جرجانی 4- جالینوس 5- کلود برنارد 6- لاپیک (لوئی لاپیک Louis Lapicque 1952- 1868، دانشمند فرانسوی و استاد دانشگاه سوربون بودند شهرت او به دلیل کشف قانون لاپیک در سیستم عصبی است. ایشان در سال 1907 مدل Integrate and Fire  را برای نرون ها ارائه نمودند. به نظر می رسد دکتر شیبانی در دوران تحصیل در فرانسه، شاگرد پروفسور لاپیک بوده اند.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.155.189.fa
برگشت به اصل مطلب