انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- موزه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
گزیده ای از مقالات مهم تاریخ پزشکی جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۸ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.155.187.fa
برگشت به اصل مطلب