انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- موزه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
درباره موزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۸ | 

AWT IMAGE

گردآورندگان:

  • دکتر علیرضا مانی (گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس)
  • گلنار افتخاری (گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس)

با همکاری:

  • گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر احمدرضا دهپور، دکتر فرحناز جزایری، خانم جمیله اسماعیلی
  • گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر علیرضا ایمانی، دکتر مریم زحمتکش، دکتر مرتضی کریمیان
  • دانشکده علوم دانشگاه تهران: دکتر حوری سپهری، دکتر سید علی حائری روحانی

با تشکر از

  • دکتر بهداد قریب، دکتر تارا دهپور
  • الهام عظیمی (مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.155.180.fa
برگشت به اصل مطلب