انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- علمی
لوزارتان...

حذف تصاویر و رنگ‌ها


lozartan 

  خطر مرگ با لوزارتان
مهارکننده‌های گیرنده‌ آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی که به داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEIs) مقاوم نشده‌اند کارایی خوبی دارند. با اینحال به نظر می‌رسد لوزارتان به عنوان یکی از پرمصرف ترین مهارکننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین II با افزایش خطر مرگ و میر در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مرتبط باشد. در مطالعه وسیعی که توسط محققین دانمارکی بر روی Losartan در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی صورت گرفت، اثربخشی این دارو و خطرات احتمالی آن با candesartan مقایسه گردید. نتایج این بررسی که در شماره اخیر Journal of the American Medical Association در 11 آوریل به چاپ رسیده است خاطر نشان می‌سازد که حتی دوزهای کم لوزارتان نیز در مقایسه با candesartan می‌تواند خطرساز باشد. البته پیش از توصیه candesartan به جای لوزارتان، لازم است دوز مؤثر و کم خطر candesartan تعیین گردد.

منبع:

Svanström H, Pasternak B, Hviid A. Association of treatment with losartan vs candesartan and mortality among patients with heart failure. JAMA 2012; 307: 1506-1512

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.153.151.fa
برگشت به اصل مطلب