انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- علمی
سکته قلبی و قهوه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
IBRO school

 

ارتباط بین مصرف قهوه و سکته قلبی
جدیدترین بررسی انجام شده در خصوص رابطه بین مصرف قهوه و خطر بیماری‌های قلبی- عروقی نشان می‌دهند که مصرف قهوه می‌تواند خطر وقوع سکته مغزی (ischemic stroke) را در جمعیت عمومی کاهش دهد. در تحقیقی که توسط محققین ایتالیایی انجام گرفته و نتایج آن اخیراً در همایش انجمن هیپرتانسیون اروپا ارائه شده است، بر این موضوع تأکید شده است که مصرف قهوه نه تنها خطر سکته مغزی را افزایش نمی‌دهد بلکه مصرف متوسط آن (یک تا سه فنجان در روز) می‌تواند مانع از بروز این عارضه شود. این بررسی به روش متا- آنالیز فقط بر روی جمعیت عمومی صورت گرفته و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی یا سایر بیماری‌ها را شامل نمی‌شود.
منبع:

D'Elia L, Cairella G, Garbagnati F, et al. Moderate coffee consumption is associated with lower risk of stroke: meta-analysis of prospective studies. J Hypertension 2012; 30 (e-Supplement A):e107

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://phypha.ir/find.php?item=1.153.148.fa
برگشت به اصل مطلب