album album 1/9 album
album
10
Slower
Faster
  ضیافت شام و بازدید از پروژه تولید هورمون رشد   album

در تاریخ پنجشنبه 4 اسفند ماه 1390 بنا به دعوت انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و شرکت کارخانجات داروپخش جمعی از پیش کسوتان رشته های فیزیولوژی و فارماکولوژی به همراه خانواده هایشان در مهمانی شامی که به میزبانی مدیرعامل محترم شرکت داروپخش برگزار گردیده بود شرکت نمودند. در این نشست صمیمانه، پس از گفتگو و ارائه رهنمودهای ارزشمند افراد پیش کسوت در جهت ارتقاء برنامه ریزی آتی انجمن، بازدیدی نیز از پروژه تولید هورمون رشد توسط شرکت داروپخش به عمل آمد که بسیار مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. برای مشاهده گزارش تصویری این نشست به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.
[انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]